Popis

“1+N” vodičové systémy

Systém 1+n je analogovým systémem který ale, narozdíl od systému 4+n, vyžaduje pouze jeden společný vodič a do každého telefonu jeden vodič vyzváněcí. Obousměrnou komunikaci, otevírání zámku i vyzvánění prostřednictvím dvou žil umožňuje speciální elektronický obvod, který vznikl hluboko před existencí digitálních komunikačních systémů. Podnětem k jeho sestavení bylo vytvořit komunikační systém, který bude moci být aplikován na tehdy velmi rozšířené dvouvodičové zvonkové rozvody, které byly ve starších domech instalovány v době před domovními telefony.

Z dnešního pohledu je systém dávno technicky překonán. V našem portfoliu se nalézá zejména z důvodu podpory v minulosti instalovaných systémů 1+n.