Popis

5-vodičové systémy

Stejně jako je koaxiální videosystém odnoží systému 4+n, je i tzv. pětivodičový systém rozšířením analogového systému domovního telefonu o video – v tomto případě se jedná o nadstavbu systému 1+n. K tomuto systému zde přibývají 3 vodiče. Dva vodiče označované jako A a B slouží k přenosu videosignálu (analogový přenos po krouceném páru). Třetí vodič přenáší kladný potenciál napájení obrazovek/displejů. Minus pól napájení displejů je v tomto případě sloučen s minus pólem audiočásti. I zde se k distribuci videosignálu musí používat speciální patrové distributory.

I tento systém je technicky překonán a zůstává nabízen zejména jako záměna za komponenty stejného systému, které již z nějakého důvodu dosloužily.