Popis

Koax systémy

Koaxiální videosystém je systém domovního videotelefonu rozšiřující systém 4+n o přenos obrazu. Ke kabeláži systému 4+n je nutno přidat dva společné vodiče pro napájení obrazovek/displejů a 75 Ohm koaxiální kabel pro vlastní přenos obrazu. Větvení videosignálu musí být, kvůli dodržení impedance obvodu, realizováno pomocí videodistributorů. Ty jsou zároveň napájeny napětím 18 Vss, které je v obvodu primárně určeno pro napájení obrazovek videotelefonů. Kdybychom chtěli číselně zapsat tento systém po vzoru systému 4+n, zápis by zněl 6+n+koax.

Současné využití systému je pouze pro servis a údržbu stávajících systémů. Ve srovnání s moderními digitálními systémy nepřináší koaxiální videosystém žádnou výhodu ani pro nejmenší instalace.